skip to Main Content

Specialistydelser

Dygtige specialister på tid og materialevilkår

Converging Minds leverer korrekt matchede specialister til vores kunders opgaver. Med det mener vi, at vi ikke tager en overkvalificeret specialist og “skruer” vedkommende ned på opgavens niveau eller modsat leverer en underkvalificeret specialist til en større opgave.

Således udnytter vi at kunne råde over kvalificerede specialister til alle opgaver. Fra den mindre udfordrende til de mest omfangsrige. Det betyder, at vores kunder ikke betaler overpris for uudnyttede kompetencer hos en given specialist, men derimod den rigtige pris for det rigtige match.

Servicebeskrivelse

Vores mange års erfaring i generel konsulentudvælgelse og matching kommer vores kunder til gode fra første gang vi mødes. Her afstemmes forventninger til opgavens niveau og indhold, ligesom vi bliver enige om det nødvendige kompetenceniveau hos specialisten.

Er behovet en specialist med mange års erfaring inden for det givne område og er budgettet indrettet til dette, er det sådan en specialist vi leverer. Kan kundens opgave løses af en specialist med færre års erfaring, men fortsat med et topresultat til følge vil dette ligeledes afspejles i prisnivauet.

Ofte vil vi kunne levere en meget dygtig, dog mindre erfaren konsulent, til en mere attraktiv pris. Kernen i vores ydelser er, at kunden får, hvad der forventes. Derfor lægger vi energi i forventningsafstemningen, så vi alle får en god oplevelse.

Før, under og efter leverancen. For at sikre dette gør vi følgende:

  • Gennem grundig undersøgelse og dialog sikres det, at vi kender opgavens krav til bunds
  • Vi udvælger nøje en enkelt eller blot nogle få kandidater, der matcher opgaven
  • Specialistens – relevante – tidligere opgaver præsenteres for kunden (ingen lange CV’er)
  • Specialisten præsenteres for kunden
  • Pris og øvrige betingelser (periode, opsigelsesvarsel o.lign) aftales endeligt
  • Specialisten starter på opgaveudførelsen

Hele processen tager typisk 1- 8 arbejdsdage.

Læs mere om vores 360° matching proces
Back To Top