skip to Main Content

Projektleverancer

Projekter leveret til tid, budget og tilfredshed

Converging Minds tager ansvar for leverance af projekter til vores kunder. Projekterne vil oftest være inden for it og teknologiområdet og ofte med tråde og relationer ind i den omgivende organisation.

Vi løser projekter der kræver specialistviden og -fokus som ikke kan leveres fra egen organisation.

Det kan f.eks. være:

 • Systemanskaffelses- og implementeringsprojekter
 • It organisatoriske projekter, f.eks. compliance projekter o.lign.
 • Systemspecifikationer og udviklingsprojekter
 • Sikkerhedsprojekter, anskaffelse og implementering
 • Innovations og design projekter
 • ERP implementering/roll out (SAP, Microsoft etc.)
 • Data management
 • Data migration
 • Compliance (GxP, Serialization, GDPR etc.)

Projektet vil oftest være rimelig klart defineret – i hvert fald på overskriftsniveau.

Proces

Sammen med kunden definerer vi den samlede leverance. Herefter bemander Converging Minds projektet eller opgaven med de helt rigtige kompetencer således, at vi stiller et team, der matcher kundens leverance- og løsningsbehov.

Specialister på alle pladser

Vores projektleverancer er baseret på specialist viden. Det betyder, at vi til hvert eneste projekt leverer et team, der er præcis matchet den opgave vi står overfor. Her bruger vi vores mangeårige erfaring og kompetencer fra matchning af freelance konsulenter til enkeltstående opgaver.

Projektplan

Såfremt der ikke allerede foreligger en projektspecifikation, udarbejdes denne i forhold til kunden ønske om leveringstidspunkt. Projektspecifikationen og leverancetidspunktet ligger til grund for den efterfølgende tids- og projektplan. Inden projekt kick-off vil vi nøje have specificeret hvilke ressourcer og i hvilket omfang vi har brug for fra kunden.

Metode

Afhængig af projektets karakter vælger vi den rigtige projektmetode. Her arbejde vi med kandte metoder som f.eks. PRINCE II, Scrum, Kanban eller tilsvarende. Vi vælger den metode der passer bedst i samarbejde med kunden.

Leverancemodel

Converging Minds leverer projekter baseret på knivskarpe egne og freelance konsulenter. Det er netop denne model der gør at vi kan levere de allerbedste kompetencer hver gang.

Anvendelse af freelance konsulenter

Udover at kunne levere de bedste kompetencer på alle pladser giver anvendelsen af freelancekonsulenter til vores projekter også en anden fordel. Når projektet er leveret og konsulenterne er videre til andre projekter vil vi altid kunne få fat i dem til forskellige opfølgende aktiviteter. Den kan være en enkelt dag eller blot nogle få timer til input, der er brug for i en opfølgning på det afsluttede projekt.

Projektomkostninger

Det er vores erfaring af kun meget få projekter leveres til alles tilfredshed, hvis man binder hinanden op på en fast pris. Vi aftaler den model der passer bedst til projektet.

Fordele for kunden

 • Altid de bedste kompetencer på alle pladser
 • Projektdeltagerne er specialister
 • Projektdeltagerne er altid tilgængelige efterfølgende
 • Alle deltagere sætter en ære i at leverer bedst muligt hver gang
 • Omkostningerne er gennemskuelige og forudsigelige
 • Converging Minds er nemme at handle med

 

 

 

 

 

 

 

Back To Top