skip to Main Content

Projektledelse

Projektledere til mange typer projektledelsesopgaver

Converging Minds leverer rigtigt matchede projektledere til vores kunders opgaver, primært inden for kravspecifikation, systemimplementering, infrastruktur og sikkerhed.

Med det mener vi, at vi ikke tager en overkvalifficeret projektleder og “skruer” vedkommende ned på opgavens niveau eller modsat leverer en underkvalificeret projektleder til en større opgave. Således udnytter vi at kunne spænde over kvalificerede projektledere til alle opgaver, fra den mindre udfordrende til de allersværeste. Det betyder, at vores kunder ikke betaler overpris for ikke udnyttede kompetencer hos en given projektleder, men derimod den rigtige pris for det rigtige match.

Bredden inden for projektledelse er større end i vores øvrige portefølje af kompetencer i det vi fokuserer på projektledelse som overordnet disciplin, hvorunder der findes nogle særlige kompetence- og personkarakteristika som er gennemgående. Dernæst kigger vi på konkret branche- og projekterfaring. Derfor er vi i stand til at spænde bredt netop, når det kommer til projektledere.

Servicebeskrivelse

Vores mange års erfaring i udvælgelse af samt dialog og samarbejde med projektledere gør Converging Minds til den bedste samarbejdspartner inden for dette felt. Vi er dygtige til at vurdere både kompetenceniveau og personlighed i forhold til en given opgave samt ikke mindst i forhold til kundens organisation og kultur.

Særligt på projektlederområdet spiller den rette personlighed væsentligt ind, da projektledere ofte har en meget stor berøringsflade i kundens organisation. Derfor er er det vigtigt, at ikke bare fagligheden er i top, men også, at projektlederen kan begå sig netop i kundens organisation.

Vi gør os umage med at forstå hvilke krav, der stilles til faglighed, men i ligeså høj grad forstår vi at spørge ind til, hvordan projektlederen bedst passer ind i organsationen i de sammenhænge og afdelinger, hvor vedkommende forventes at skulle arbejde. Ofte har kunden heldigvis et godt billede af netop dette, men har man ikke stor erfaring ud i at bruge ekstrene projektledere, så vil vores erfaring og kompetencer i matching af projektledere kunne hjælpe kunden et stort stykke på vej. Det giver kunden sikkerhed for, at vi leverer på givne forventninger.

På projektledelsesområdet er det rigtige “bredere” match altså utrolig vigtigt. Det rigtige kompetence- og erfaringsniveau vurderes grundigt i samråd med kunden og vi sikrer at matche den eller de tilbudte kandidater bedst muligt.

Er behovet en projektleder med mange års erfaring inden for det givne område og er budgettet indrettet til dette, er det sådan en projektleder vi leverer. Kan kundens opgave løses af en projektleder med færre års erfaring fortsat med topkompetencer vil dette ligeledes afspejles i prisnivauet, hvor vi ofte vil kunne levere en meget dygtigt, dog mindre erfaren erfaren projektleder, til en mere atrraktiv pris. Kernen i vores ydelser er, at kunden får, hvad der forventes. Derfor lægger vi stor energi i forventningsafstemningen, så alle får en god oplevelse. Før, under og efter leveranacen.

For at sikre dette gør vi følgende:

  • Gennem grundig undersøgelse og dialog sikres at vi kender opgavens krav til bunds
  • Vi udvælger nøje en enkelt eller blot nogle få kandidater, der matcher opgaven
  • Vi undersøger et evt. kriseniveau i projektet
  • Projektlederens – relevante – tidligere opgaver præsenteres for kunden (ingen lange CV’er)
  • Projektlederen præsenteres for kunden
  • Pris og øvrige betingelser (periode, opsigelsesvarsel o.lign) aftales endeligt
  • Projektlederen starter på opgaveudførelsen

Hele processen tager typisk 1- 8 arbejdsdage.

Læs mere om vores 360° matching proces
Back To Top