skip to Main Content

Prøv og ansæt

Vi sikrer, at alt forløber hensigtmæssigt

Opstår der god synergi mellem specialist/projektleder og kunden giver denne service jer en mulighed for at ansætte. Dvs. at vi går ind i samarbejdet med åbne øjne og er bevidste om, at ønsket om ansættelse kan opstå når som helst.

Det kan være undervejs i projektet eller simpelthen helt fra starten, hvor både kunde og specialist/projektleder er bevidste om at forholdet er et “prøv og ansæt” forløb.

Vi har mange års dokumenteret erfaring med udvælgelse af de rigtige kompetencer. Både fagligt og personligt.

Derfor kan der være god grund til at kunde/specialist ønsker at bruge denne model. Måske er kunden ikke helt klar til at ansætte og specialist/projektleder er åben for såvel ansættelse som livet som selvstændig. Her giver et “prøv og ansæt”-forløb god mening.

  • Vi starter med en almindelig ydelsesaftale som her indeholder muligeheden for ansættelse
  • Vi evaluerer løbende over en aftalt periode
  • Vi aftaler om der er basis for ansættelse

God pris

Investeringen i denne service afhænger af de betingelser, der i øvrigt indgås aftale om i forbindelse med opgaveløsningen. Oftest er investeringen betragteligt lavere end ved normale ansættelsesprocedurer.

Topkvalitet

Typisk vil kunden opleve, at denne form for ansættelsesproces er langt mere effektiv, langt mindre omkostningstung og gennemføres med større sikkerhed for succes på længere sigt end normale ansættelsesprocedurer.

Eventuelle personligstest og lignende vil kunden selv stå for.

Kontakt os og hør mere om ansættelse
Back To Top