skip to Main Content

Behandling af persondata

projectmanager

Denne samtykkeerklæring vedrører behandling og offentliggørelse af dine personoplysninger.

Converging Minds registrerer kun de oplysninger, som du selv formidler til Converging Minds, herunder navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, ægteskabelig status, erhvervserfaring, kurser, uddannelse, certificeringer, fritidsinteresser, sprogkundskaber, referencer og evt. baggrund for ønsket om jobskifte.

Databehandlingens formål:

Oplysningerne anvendes til at præsentere dig for de virksomheder, der søger nye medarbejdere og konsulenter. Converging Minds videregiver efter aftale med kandidat eller konsulent følgende personoplysninger til de virksomheder, som søger nye medarbejdere eller konsulenter; navn, by/kommune, alder, ægteskabelig status, erhvervserfaring, kurser, uddannelse, certificeringer, fritidsinteresser, sprogkundskaber, referencer og evt. baggrund for ønsket om jobskifte.

Aftalens gyldighed og databehandlingens tidsrum:

Aftalen er gældende fra tidspunktet fra kandidatens godkendelse af, at Converging Minds har data opbevaret.

Aftalen gælder indtil, kandidaten trækker sit samtykke tilbage.

Kandidatens rettigheder og oplysningspligt:

Kandidaten har til enhver tid retten til at anmode Converging Minds om indsigt i, berigtigelse af, sletning af, begrænsning af behandlingen af kandidatens personoplysninger samt retten til datapotabilitet. Du kan rette henvendelse til Converging Minds på comvergingminds.dk. Er oplysningerne allerede videregivet til en virksomhed, vil de ikke blive inddraget af Converging Minds jf. nedenfor, men Converging Minds vil informere virksomheden om, at oplysningerne er blevet rettet, slettet m.v. Sletning sker senest 6 uger efter modtagelse af anmodning herom.

Converging Minds’ IT-systemer driftsafvikles hos Converging Minds og i cloud applikationer/på internettet hos Microsoft og Linkedin. Kandidaten har til enhver tid retten til at klage til Datatilsynet.

(https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet).

 

Dataansvarlig: Converging ApS, Diplomvej 381 2800 Lyngby

Back To Top